Çorlu Meslek Yüksekokulu

Misyon

Mesleki gelişmeleri ve teknolojiyi verimli kullanarak ülke gelişimine katkı sağlayan, çağdaş toplum değerlerini üzerinde barındıran, ülke çıkarlarını gözeten ve Atatürk İlke ve Devrimleri’ni koruyan sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, sektörün ihtiyacı olan nitelikleri olan meslek elemanlarını eğitim-öğretim açısından yeterli düzeyde yetiştirmek.

 

Vizyon

Üniversite-endüstri işbirliğine dayalı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerde geliştirerek sürdürebilir kılan bir okul olmaktır.