Çorlu Meslek Yüksekokulu
2015-12-31

Akademik Teşvik Uygulaması Takvimi 

      **Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 4.4. maddesi gereği Üniversitemiz Akademik Teşvik Komisyonunca hazırlanan "Akademik Teşvik Uygulama Takvimi" aşağıda verilen tablodaki gibidir.

1-15 Ocak 2016

Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına başvurusu

18-26Ocak 2016

Üniversitemiz birimlerinde kurulan ön inceleme heyetleri tarafından sunulan belgelerin incelenmesi

27-29Ocak 2016

Ön inceleme heyetleri tarafından teşvik almaya hak kazananların liste ve evraklarının nihai karar için akademik teşvik komisyonuna gönderilmesi

1-4 Şubat 2016

Akademik teşvik komisyonu tarafından teşvik başvurularının değerlendirilmesi

5 Şubat 2016

Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarının üniversite web sayfasından ilan edilmesi

5-10  Şubat 2016

İlan edilen  Komisyon kararlarına ilişkin itiraz ların alınması  ve senatoda karara bağlanması

11 Şubat 2016

Teşvik almaya hak kazanan öğretim elamanlarının listelerinin ödeme yapılabilmesi amacıyla birim muhasebe yetkililerine bildirilmesi

 

·        Başvuruda, akademik faaliyetlere ilişkin YÖK akademik Teşvik Yönetmeliği  akademik özgeçmiş sistemi Başvuru işlemleri (http://ozgecmis.yok.gov.tr/)adresinden  başvuruya esas YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin belgeler sunulmalıdır.

·        Başvuru sahibinin yazar olarak yer almadığı 2015 yılı içinde alınan atıflar indekslerde ise ilgili indeksten alınan çıktı, indekste yer almıyorsa atfın yer aldığı yayının ilk sayfası, atfın yer aldığı sayfa çıktısı alınarak başvuru evraklara eklenmelidir.

·        Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren beş işgünü içinde senatoya itiraz edilebilir. Senato itirazlar hakkında itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren beş işgünü içinde karar verir. İtiraz sonucunda senatonun vereceği kararlar kesindir.

 

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

 

**İlgili yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYIN...