Çorlu Meslek Yüksekokulu
2014-06-05

Çorlu Meslek Yüksekokulumuzda Kariyer Günleri Paneli Düzenlendi...NKÜ Kariyer Merkezi (NKÜKAM)  ve Çalışma ve İş Kurumu Tekirdağ İl Müdürlüğü (İŞKUR)  işbirliği ile organize edilen "Kariyer Günleri" kapsamında Yüksekokulumuzda 03 Haziran 2014 salı günü bilgilendirme toplantısı ve panel düzenlenmiştir.

     Üniversitemiz Kariyer Merkezi Müdürü Doç.Dr.Murat Çetin yaptığı açılış konuşmasında;"Kariyer Merkezimiz adaylara iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre mesleki ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmeyi; kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için adaylara danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermeyi; merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır" dedi.Ardından Çalışma ve İş Kurumu Tekirdağ İl Müdürü Şerafettin KÜÇÜK de öğrencilere hitap ederek; İşKur olarak; Öğrencilerin iş arama becerilerini geliştirme, hedef belirleme, iş yaşamının gerçekleri ve iş arama-bulma sürecine hazırlık ve benzeri konularda proje ve eğitimleri olduğunu,  üniversitemizle her zaman işbirliğine hazır olduklarını belirtti.
     Etkinlik kapsamında Yüksekokulumuz öğrencilerine;  İşKur İş ve Meslek Danışmanı Sultan KAYMAKOĞLU  tarafından "İş Arama Becerilerinin Geliştirilmesi" konulu eğitim semineri  verildi.
   Seminer sonrasında Üniversitemiz İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Murat Selim SELVİ moderatörlüğünde ;Meral KOCA (Meral Telekom Sanayi Ticaret LTD.ŞTİ müdürü),Birol AKINCI (Zühre Pardesü İKY Müdürü), Gökhan ERMİŞ (Poliplex A.Ş.İKY ve İdari işler Genel Müdür Yardımcısı ) ve Nevin TAŞKOPARAN (İKY Uzmanı)'ın katılımıyla düzenlenen panelde; "İş Dünyası Ne tür Elemanlar Arıyor?" konusu tartışıldı ve öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.Panelde; ara eleman yetiştiren Meslek Yüksekokullarının ve öğrencilerin bu okullarda aldığı eğitimin öneminin altı çizilerek, öğrencilerin kendilerini reel dünyaya entegre etmelerinin gerektiği belirtildi.Bu bağlamda özel sektörün üniversitelerle işbirliği içerisinde olmaya hazır olduğunu belirten katılımcılar bu tür etkinliklerin devamının önemini vurguladılar.
        Panel sonunda katılımcılara Yüksekokulumuz plaketi takdim edildi.