UYGULAMALI EĞİTİM:

Uygulamalı eğitim ile öğrencilerimiz ikinci sınıfın üçüncü ve dördüncü yarıyılında teorik ve uygulama dersleri ile işyeri uygulamalı eğitimlerinin yani stajlarının ve seminerleri bölümleriyle ilgili iş yerlerinde görmektedirler.

Öğrenciler ilgili derslerinin uygulama sınavlarını Otomotiv sektörlerinin yetkili servisinde gerçekleştirilecek, sınav tarihleri ise Üniversitemiz akademik takvimine göre belirlenecektir.

Bu imkandan yararlanacak öğrencilerimize işyeri kaza sigortası üniversitemiz tarafından yapılacak, işyerleri de öğrencilerimize minimum asgari ücretin yarısı oranında bir ücret ödeyecektir.

 

 


Ugulamalı Eğitim Yönergesi


PROTOKOL


İşyeri Sorumlusu - Öğrenci - Öğretim Elemanı Sözleşmesi